Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

2. kolo prijímacích skúšok

 

2. kolo prijímacích skúšok na bakalársky študijný program sa bude konať dňa 24. augusta 2017.

Termín podania prihlášky: 

do 31. júla 2017

Podmienky prijímacieho konania nájdete TU