Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

ŠTÁTNE SKÚŠKY - rozpis opravných termínov

 Opravné termíny štátnych skúšok

Magisterské štúdium

 

Voliteľné predmety

Denné štúdium:     riadny* alebo opravný termín štátnej skúšky 20. 6. 2020

                                opravný termín štátnej skúšky 18. 7.2020        

Externé  štúdium:  prvý opravný termín štátnej skúšky 16. 5. 2020      

        
Povinné predmety

Prvý povinný predmet

Denné štúdium:     riadny* a prvý opravný termín štátnej skúšky 10. 6. 2020

Externé  štúdium:  prvý opravný termín  štátnej skúšky 13. 6. 2020

 

Druhý povinný predmet:  

Denné štúdium:     riadny* a prvý opravný termín štátnej skúšky  8. 7. 2020

Externé  štúdium:  prvý opravný termín štátnej skúšky 11. 7. 2020

 

            *Riadne termíny pre denných študentov, ktorí sa vo výnimočných prípadoch nemôžu zúčastniť riadneho termínu pre denné štúdium, a to vždy len po konzultácii so študijným oddelením. Účasť na riadny termín je potrebné nahlásiť vopred študijnému oddeleniu.

Ďalší prvý a druhý opravný termín štátnej skúšky pre denné štúdium sa bude konať od 14. 7. 2020 do 17. 7. 2020, pre externé štúdium dňa 8. 8. 2020. Bližšie informácie budú zverejnené po ukončení prvých opravných termínov štátnej skúšky.

 

 

Bakalárske štúdium

Denné štúdium:

Riadny* alebo prvý opravný termín štátnej skúšky  8. - 9. 6. 2020      

Prvý* alebo druhý opravný termín štátnej skúšky  23. 6. 2020        

Externé štúdium:

Prvý opravný termín štátnej skúšky 13. 6. 2020

Druhý opravný termín štátnej skúšky 11. 7. 2020

 

*Riadne termíny pre denných študentov, ktorí sa vo výnimočných prípadoch nemôžu zúčastniť riadneho termínu pre denné štúdium, a to vždy len po konzultácii so študijným oddelením. Účasť na riadny termín je potrebné nahlásiť vopred študijnému oddeleniu. Ďalší opravný termín štátnej skúšky pre študentov, ktorí sa vo výnimočnom prípade nemôžu zúčastniť riadneho termínu bude zverejnený po ukončení prvých opravných termínov štátnej skúšky.