Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

ŠTÁTNE SKÚŠKY - rozpis opravných termínov

Opravné termíny štátnych skúšok

Magisterské štúdium

 

Voliteľné predmety

Denné štúdium:     riadny* alebo opravný termín štátnej skúšky 20. 6. 2020

                                 opravný termín štátnej skúšky 18. 7.2020        

Externé  štúdium:  riadny alebo opravný termín štátnej skúšky 20. 6. 2020    

                               riadny alebo opravný termín štátnej skúšky 18. 7.2020        

            
Povinné predmety

Prvý povinný predmet

Denné štúdium:     riadny* a prvý opravný termín štátnej skúšky 10. 6. 2020

                               opravný termín štátnej skúšky 14. 7. 2020

Externé  štúdium:  prvý opravný termín  štátnej skúšky 13. 6. 2020

                   opravný termín  štátnej skúšky 4. 7. 2020

 

Druhý povinný predmet:  

Denné štúdium:     riadny* a prvý opravný termín štátnej skúšky  8. 7. 2020

                               opravný termín štátnej skúšky 25. 7. 2020

 

Externé  štúdium:  prvý opravný termín štátnej skúšky 11. 7. 2020

                   opravný termín štátnej skúšky 25. 7. 2020

 

Opravné termíny pre oba povinné predmety pre študentov externého štúdia

                               ** opravný termín štátnej skúšky 8. 8. 2020

                               ** opravný termín štátnej skúšky 15. 8. 2020

 

*Riadne termíny pre denných študentov, ktorí sa vo výnimočných prípadoch nemôžu zúčastniť riadneho termínu pre denné štúdium, a to vždy len po konzultácii so študijným oddelením. Účasť na riadny termín je potrebné nahlásiť vopred študijnému oddeleniu.

**Ďalší prvý a druhý opravný termín štátnej skúšky pre externé štúdium sa bude konať dňa 8. 8. 2020. V prípade, ak má študent externého štúdia absolvovať opravné termíny z oboch povinných predmetov v tomto opravnom termíne (8. 8. 2020), bude doplnený pre jeden z týchto predmetov termín 15. 8. 2020.

 

 

Bakalárske štúdium

Denné štúdium:

Riadny* alebo prvý opravný termín štátnej skúšky  8. - 9. 6. 2020      

Prvý* alebo druhý opravný termín štátnej skúšky  23. 6. 2020

**Druhý opravný termín štátnej skúšky  11. 7. 2020             

 

Externé štúdium:

Opravný termín štátnej skúšky 11. 7. 2020

Opravný termín štátnej skúšky 18. 7. 2020

 

 *Riadne termíny pre denných študentov, ktorí sa vo výnimočných prípadoch nemôžu zúčastniť riadneho termínu pre denné štúdium, a to vždy len po konzultácii so študijným oddelením. Účasť na riadny termín je potrebné nahlásiť vopred študijnému oddeleniu.

**Ďalší opravný termín štátnej skúšky pre študentov denného štúdia, ktorí sa vo výnimočnom prípade nemohli zúčastniť riadneho termínu sa uskutoční dňa 11. 7. 2020.