Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

V Ý S L E D K Y prijímacích skúšok na akademický rok 2019/2020

 
Termín konania prijímacej skúšky:  11. júna 2019 - 12. júna 2019
                                                             21. augusta 2019 (druhé kolo)
 
 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Výsledky prijímacích skúšok konaných v dňoch 11. a 12. júna 2019

Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov - denná forma bakalárskeho štúdia

Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov - externá forma bakalárskeho štúdia

 
 

Tu nájdete:

Informácie o prijímacích skúškach