Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov

 

Vedecká konferencia

doktorandov a školiteľov

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

 

Trnava, 23. marec 2018

 

Miesto konania konferencie:

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta , Kollárova 10, Trnava

 

Časový harmonogram konferencie:

  8.00 hod.  -    9.00 hod.  prezentácia vo vstupnom vestibule PF TU

  9.00 hod.  -  12.00 hod.   vedecký program v rámci sekcií

12.00 hod.  -  13.30 hod.  prestávka

13.30 hod.  -  18.00 hod.  pokračovanie vedeckého programu v rámci sekcií

 

Sekcie:

Verejnoprávna sekcia – Trestné právo

Teoreticko-historická sekcia

Súkromnoprávna sekcia I. -  občianske a obchodné právo

Súkromnoprávna sekcia II. - pracovné právo