Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

XIII. Lubyho právnické dni

SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTAJÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ

SOCIAL FUNCTION OF LAW AND GROWING WEALTH INEQUALITY

 

XIII. Lubyho právnické dni

XIII. Dies Luby Iurisprudentiae

 

Medzinárodná vedecká konferencia

International scientific conference

 

Smolenice  28. – 29. 9. 2017

 

Tu nájdete:

  program medzinárodnej vedeckej konferencie

  organizačné pokyny

  vedecký výbor

  organizačný výbor

  sponzori konferencie

 

Bližšie informácie a možnosť prihlásenia nájdete na stránke:

http://www.pravnickekonferencie.sk/