Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

ALUMNI

Absolventi našej fakulty sú našou radosťou.
   

Počnúc rokom 2021, budeme každoročne predstavovať absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom online fakultných ALUMNI zoznamov.

Informácie o ALUMNI na platforme univerzity sú dostupné na ALUMNI TU.