Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
23.3.2018

20.3.2018

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2018/2019

19.2.2018

Právnická fakulta TU V Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie "Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému "Spotrebiteľský kódex: áno či nie?" Konferencia je realizovaná v nadväznosti na prí

2.2.2018