Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
4.7.2017

SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTAJÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ

SOCIAL FUNCTION OF LAW AND GROWING WEALTH INEQUALITY

 

4.7.2017

Na akademický rok 2017/2018 sú zverejnené nasledovné študijné programy pre dennú a externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia:

 

3.7.2017

 

2. kolo prijímacích skúšok na bakalársky študijný program sa bude konať dňa 24. augusta 2017.

Termín podania prihlášky: 

do 31. júla 2017

2.7.2017

Podávanie žiadostí o ubytovanie v  akademickom roku 2017/2018

- študenti 1. ročníka Bc., 1. ročníka Mgr. a 1. ročníka PhD. štúdia