Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
12.10.2017
Prijímacie skúšky na doktorandský študijný program - občianske právo / ústavné právo a trestné právo v anglickom jazyku. 
 
Termín na podanie prihlášok je do 22.10.2017.
 
Prijímacie skúšky budú dňa 26.10.2017.
21.9.2017

Katedra občianskeho a obchodného práva je spoluorganizátorom  konferencie na témy