Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
1.7.2017
Prijímacie skúšky na doktorandský študijný program - občianske právo / ústavné právo a trestné právo v anglickom jazyku. 
 
Termín na podanie prihlášok je do 22.10.2017.
 
Prijímacie skúšky budú dňa 26.10.2017.
25.6.2017

Informácie o prolongácii študentských preukazov na akademický rok 2017/2018 nájdete na webstránke Trnavskej univerzity v Trnave.
Viac informácií http://www.truni.sk/informacie-o-prolongacii-preukazu-studenta