Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
12.10.2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017 organizuje odbornú prednášku na tému Verejné obstarávanie a verejná sp

21.9.2017

Katedra občianskeho a obchodného práva je spoluorganizátorom  konferencie na témy