Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
12.10.2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017 organizuje odbornú prednášku na tému Verejné obstarávanie a verejná sp

21.9.2017

Katedra občianskeho a obchodného práva je spoluorganizátorom  konferencie na témy

20.9.2017

Vážené študentky, vážení študenti,
milé kolegyne, milí kolegovia,

pozývame vás na prednášku z rímskeho práva dňa 17.10.2017 o 9,30 hod. v miestnosti č. 6 (Súdna sieň)

na tému: