Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
12.9.2017
Prijímacie skúšky na doktorandský študijný program - občianske právo / ústavné právo a trestné právo v anglickom jazyku. 
 
Termín na podanie prihlášok je do 22.10.2017.
 
Prijímacie skúšky budú dňa 26.10.2017.
10.8.2017

V miestnosti Collegium Novum sa v piatok 27. 10. 2017 o 9:15 hod. uskutoční Konferencia Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov.

30.6.2017

Podávanie žiadostí o ubytovanie v  akademickom roku 2017/2018

- študenti 1. ročníka Bc., 1. ročníka Mgr. a 1. ročníka PhD. štúdia

25.6.2017

 

Vážené študentky, vážení študenti,

25.6.2017

Informácie o prolongácii študentských preukazov na akademický rok 2017/2018 nájdete na webstránke Trnavskej univerzity v Trnave.
Viac informácií http://www.truni.sk/informacie-o-prolongacii-preukazu-studenta