Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
19.6.2017
Vážené študentky, vážení študenti,
milé kolegyne, milí kolegovia,
 
pozývame vás na ďalšiu zaujímavú prednášku, ktorá bude venovaná úlohám a činnosti notárov.
 
5.6.2017

Pozvánka na Veni Sancte:


 

Kompletný program slávnostného dňa:

4.6.2017

 

SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTAJÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ

SOCIAL FUNCTION OF LAW AND GROWING WEALTH INEQUALITY