Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
4.9.2018

 

Bakalársky študijný program

8.8.2018

Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov pre študentov:

-      prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia

-      prvého ročníka dennej a externej formy magisterského štúdia

20.5.2018

Druhé kolo prijímacích skúšok na akademický rok 2018/2019

V prípade zvýšeného záujmu o štúdium plánuje fakulta zorganizovať druhé kolo prijímacích skúšok na bakalársky študijný program v dennej a aj v externej forme štúdia. 

1.5.2018

11.4.2018