Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
30.1.2018

 

Vedecká konferencia

doktorandov a školiteľov

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

 

23.1.2018