Home

Náhradný termín na odovzdanie záverečných prác

PDF
Tlačiť

Oznamujeme študentom, že náhradný termín na odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce je 26. máj 2017 na sekretariáte príslušnej katedry.