Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

 

Aktuálne  oznamy

 

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. oznamuje, že dňa 24. mája 2017 ruší konzultačné hodiny z dôvodu ZPC. 

 

 Harmonogram prednášok z pracovného práva II. (LS akademického roka 2016/2017) alt

 

 Harmonogram prednášok zo Sociálnoprávnej ochrany študenta (akademický rok 2016/2017) alt