Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

 

Aktuálne  oznamy

Prof. Barancová oznamuje, že konzultačné hodiny zo dňa 12. apríla 2017 presúva na deň 10. apríla 2017 v čase od 10.00 hod. - 13.00 hod..

Obhajoby bakalárskych prác (pre akad. rok 2016/2017) sa uskutočnia dňa 11. mája 2017 (miestnosť a čas budú v krátkej dobe upresné).

 

 Harmonogram prednášok z pracovného práva II. (LS akademického roka 2016/2017) alt

 

 Harmonogram prednášok zo Sociálnoprávnej ochrany študenta (akademický rok 2016/2017) alt