Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

23.04.2017: skúšky KPPP, LS

Prehľad termínov všetkých skúšok v LS akademického roka 2016/2017 (prehľad podľa predmetov i dátumov), ktoré sú zabezpečované Katedrou propedeutiky právnických predmetov nájdete tu.

Želáme úspešné ukončenie akademického roka, KPPP 


31.03.207: Harmonogram obhajob záverečných prác - KPPP

Obhajoby záverečných prác študentov 3. ročníka PF TU v Trnave pod vedením pedagógov KPPP sa budú konať dňa 09.05.2017, t. j. v utorok, v m. č. 109 (kancelária vedúceho katedry) o 14:00 hod.

Harmonogram obhajob bakalárskych prác na Katedre propedeutiky právnických predmetov nájdete tu. 

Upozorňujeme študentov, že časový plán je len orientačný, na obhajoby je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa úspechov! KPPP