Konzultačné hodiny

PDF
Tlačiť

v LS ak. roka 2016-2017

 

(13. 2. 2017 - 7. 5. 2017)

 

 

 

PROF. JUDR. SOŇA KOŠIČIAROVÁ, PHD., M. Č. 304

16. 02. 2017 10.30 - 11.50 hod.
20. 02. 2017 10.10 - 11.30 hod.
27. 02. 2017 10.10 - 11.30 hod.
10. 03. 2017 08.30 - 09.50 hod.
13. 03. 2017 10.10 - 11.30 hod.
24. 03. 2017 10.10 - 11.30 hod.
27. 03. 2017 10.10 - 11.30 hod.
03. 04. 2017 08.40 - 10.00 hod.
11. 04. 2017 10.10 - 11.30 hod.
21. 04. 2017 10.10 - 11.30 hod.
28. 04. 2017 10.10 - 11.30 hod.
05. 05. 2017 10.10 - 11.30 hod.

 

JUDR. NATAŠA JUST HRNČÁROVÁ, PHD., M. Č. 218

Utorok 15:00 - 16:20 hod.

 

 

JUDR. ĽUBICA MASÁROVÁ, PHD., M. Č. 323

Štvrtok 11.00 - 12.20 hod.  (okrem 20. 4. 2017)

 

 

JUDR. PAVOL ZLOCH, CSC., M. Č. 323 
Pondelok 8.00 - 9.20 hod.

 

 

JUDR. MICHAL MASLEN, PHD. M. Č. 323

Štvrtok 11.00 - 12.20 hod.  (okrem 20. 4. 2017)

 

JUDR. MICHAL ALÁČ, PHD., M. Č. 305 
Streda 15.20 - 16.40 hod. (okrem 15. 2. 2017)

 

 

JUDR. MATÚŠ FILO, PHD., M. Č. 305

Štvrtok  9.30 – 10.50 hod.