Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

4. 5. 2017 Rozdelenie oponentov na obhajoby bakalárských prác

 Rozdelenie oponentov

 

18. 4. 2017 Termíny postupových skúšok v LS ak. roka 2016-2017 (6. 5. - 30. 6. 2017)

Terminy skusok

 

4. 4. 2017 Rozpis termínov skúšok v skúškovom období pre 3 roč. bc. štúdijného programu (DŠ/EŠ) (Prihlasovanie cez MAIS okrem SSSP - predmet s priebežným hodnotením)

Podrobný rozpis

 

13. 3. 2017 Text prednášky Konania vo veciach vnútornej správy

Text prednášky

 

19. 12. 2016 Texty prednášok z predmetu Správne právo procesné OSK v akad. r. 2016/2017

Text prednášky - Konania podľa zákona o pobyte cudzincov

Text prednášky - Daňové konanie

Text prednášky - Správne súdnictvo

Text prednášky - Správne súdnictvo - osobitné konania

Text prednášky - katastrálne konanie

Text prednášky - územné, stavebné a vyvlastňovacie konanie

Text prednášky - verejné obstarávanie

 

13. 12. 2016 Priebežné hodnotenie z predmetu právo životného prostredia

 Priebežné hodnotenie z predmetu právo životného prostredia bude JUDr. Michal Maslen, PhD. počnúc dňom 15. 12 2016 a v skúškovom období zimného semestra ak. roka 2016 - 2017 vykonávať počas svojich konzultačných hodín zverejnených na internetovej stránke katedry.

 

21. 12. 2015 Texty prednášok z predmetu Správne právo procesné OSK v akad. r. 2015/2016

Text prednášky Konanie vo veciach matrík, mena a priezviska 

Text prednášky Správne súdnictvo

Text prednášky Stavebné konanie

Text prednášky Katastrálne konanie

Text prednášky Priestupkové konanie

Text prednášky Konanie na úseku živnostenského podnikania

Text prednášky Daňové konanie

Text prednášky Colné konanie