Záverečné práce

PDF
Tlačiť

 

Obhajoby bakalárskych prác na KTPaÚP v akademickom roku 2016/2017

 sa uskutočnia dňa 10. 5. 2017 o 9.00 hod.

Harmonogram obhajob si môžete stiahnuť tu.

 
 
 
 
 
 

 

 

Zoznam dohodnutých a vypísaných tém bakalárskych prác na rok 2017/2018 

 
 
 
 
 
Dr. Lucia Berdisová čerpá od októbra 2016 do mája 2017 neplatené voľno. Z uvedeného dôvodu nekonzultuje a nezúčastňuje sa výučby.
Bakalárske práce študentov a študentiek, ktoré jej boli pridelené sa prerozdeľujú nasledovne:

 

 

 

1. Peter Gombala – Protiústavnosť ústavných zákonov (Dr. Káčer)

 

2. Frederika Šinálová – Ochrana a realizácia autorských práv (Dr. Káčer) 

 

3. Michaela Blašková – Ústavnoprávny rozmer UPT (Dr. Káčer) 

 

4. Janka Liščáková – Ochrana základných práv a slobôd v čase výnimočného stavu (Dr. Káčer) 

 

5. Dominika Benczová – Sudcovská nezávislosť verzus sudcovská zodpovednosť (Dr. Príbelský) 

 

6. Petronela Havlíková – Zakotvovanie a garancie slobody prejavu po nežnej revolúcii (Dr. Príbelský)

 

7. Daniel Balanda – Sociálne práva v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky (Dr. Korpáš)
 
8.Beáta Balková – Oznamovanie korupcie na pracovisku – kľúčové európske judikáty (Dr. Korpáš)