Oznamy

PDF
Tlačiť
Obhajoby bakalárskych prác na KTPaÚP v akademickom roku 2016/2017
sa uskutočnia dňa 10. 5. 2017 o 9.00 hod.
 
 
 
 
Zoznam dohodnutých a vypísaných tém bakalárskych prác na rok 2017/2018
 
 
 

Zapisovanie bakalárskych prác na akademický rok 2017/2018

 

V čase od 5. 12. 2016 do 17. 12. 2016 majú študenti možnosť dohodnúť si s jednotlivými členmi katedry tému svojej bakalárskej práce.

Podmienky dohadovania tém majú jednotliví členovia katedry nastavené takto: 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. - maximálne 8 tém; tému si možno dohodnúť prostredníctvom emailu alebo v čase konzultačných hodín; témy by sa mali týkať problematiky združovacieho práva alebo teórie práva.

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. - maximálne 3 témy; tému si možno dohodnúť prostredníctvom emailu alebo v čase konzultačných hodín. 

Mgr. Marek Káčer, PhD. - maximálne 8 tém; tému si možno dohodnúť prostredníctvom emailu alebo v čase konzultačných hodín; záujemcovia by si mali premyslieť krátky koncept práce - o čom chcú písať, akú majú predbežnú štruktúru práce, z akej literatúry chcú vychádzať a pod.; Dr. Káčer preferuje témy z teórie práva a právnej filozofie (pozitivizmus, jusnaturalizmus, právny realizmus, normativita práva, pramene práva, výklad práva, právna argumentácia...). Ak bude záujemcov viac ako 8, rozhodovať bude kvalita predbežného konceptu práce. 

JUDr. Eduard Korpáš, PhD. - maximálne 8 tém; všetci študenti, ktorí majú záujem by sa mali prostredníctvom ročníkového emailu dohodnúť, kedy chcú prísť spoločne na konzultácie k Dr. Korpášovi. Ak bude záujemcov viac ako 8, bude sa losovať. Každý záujemca by si mal vopred premyslieť vlastnú tému. Dr. Korpáš nemá vymedzenú špeciálnu oblasť, v rámci ktorej plánuje školiť. 

Mgr. Lucia Berdisová, PhD. - maximálne 8 tém; vzhľadom na to, že Dr. Berdisová je momentálne na študijnom pobyte v zahraničí, tému je možné dohodnúť si len prostredníctvom emailu.

JUDr. Patrik Príbelský, PhD. - maximálne 8 tém; tému si možno dohodnúť prostredníctvom emailu alebo v čase konzultačných hodín.

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. - maximálne 8 tém; tému si možno dohodnúť prostredníctvom emailu alebo v čase konzultačných hodín

 

 

Študenti, ktorí nemajú záujem o dohodnutie témy, resp. ktorí si nedohodnú tému z kapacitných dôvodov, si budú môcť vybrať tému svojej bc. páce dodatočne, a to prostredníctvom systému MAIS. Témy týchto dodatočných prác budú zverejnené na stránke katedry najneskôr do 9.1.2017.

 

.....


 
 
 
 
 
Dr. Lucia Berdisová čerpá od októbra 2016 do mája 2017 neplatené voľno. Z uvedeného dôvodu nekonzultuje a nezúčastňuje sa výučby. Bakalárske práce študentov a študentiek, ktoré jej boli pridelené na akademický rok 2016/2017 sa prerozdeľujú nasledovne:
 
1. Peter Gombala – Protiústavnosť ústavných zákonov (Dr. Káčer)
2. Frederika Šinálová – Ochrana a realizácia autorských práv (Dr. Káčer) 
3. Michaela Blašková – Ústavnoprávny rozmer UPT (Dr. Káčer) 
4. Janka Liščáková – Ochrana základných práv a slobôd v čase výnimočného stavu (Dr. Káčer) 
5. Dominika Benczová – Sudcovská nezávislosť verzus sudcovská zodpovednosť (Dr. Príbelský) 
6. Petronela Havlíková – Zakotvovanie a garancie slobody prejavu po nežnej revolúcii (Dr. Príbelský)
7. Daniel Balanda – Sociálne práva v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky (Dr. Korpáš)
8.Beáta Balková – Oznamovanie korupcie na pracovisku – kľúčové európske judikáty (Dr. Korpáš)

 

 

 

 

 
 
Knižné novinky
 
 
Členovi katedry Marekovi Káčerovi vyšla vo vydavateľstve Leges nová publikácia o interpretácii práva s názvom Na okraji krajnej núdze. Publikáciu je možné stiahnuť si tu.
 
 
 Nedávno vyšla nová učebnica Základy teórie štátu a práva z pera člena katedry Daniela Krošláka (spoluautor Daniel Šmihula). Publikáciu je možné zakúpiť si v každom kníhkupectve, ktoré predáva tituly vydavateľstva Iura Edition/Wolters Kluwer.

 
 
Dr. Daniel Krošlák spolu s dr. Michaelou Moravčíkovou vydali pod názvom "Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve" zborník originálnych vedeckých prác. Kniha vyšla v renomovanom vydavateľstve Leges.
 
 
 
 
Nová publikácia "Podnikateľské právo" z pera Daniela Krošláka, Zuzany Nevolnej a Andrey Olšovskej sa snaží sprístupniť a spopularizovať v rámci širokej verejnosti základné poznatky o právnych aspektoch podnikania. Kniha vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer.
 
 

 
Člen katedry Daniel Krošlák sa stal jedným z hŕstky slovenských autorov, ktorí dostali možnosť participovať na najznámejšej medzinárodnej právnickej encyklopédii International Encyclopaedia of Laws. Jeho monografiu o slovenskom ústavnom práve (v rámci tejto encyklopédie) vydalo v roku 2014 renomované vydavateľstvo Kluwer Law International.
 
 
Členovia katedry Radoslav Procházka a Marek Káčer napísali novú učebnicu teórie práva.
Publikáciu je možné zakúpiť si v každom kníhkupectve, ktoré predáva tituly vydavateľstva C. H. Beck.
 
 
 
Na pulty kníhkupectiev sa dostala nová monografia doktorky Martiny Gajdošovej
s názvom Združenia a právo slobodne sa združovať. Publikáciu je možné zakúpiť si
v každom kníhkupectve, ktoré predáva tituly z vydavateľstva C. H. Beck.
Bližšie informácie o knihe nájdete TU.
 
 

Do predaja sa dostala nová monografia vedúceho katedry doc. Radoslava Procházku
s názvom Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii.
Publikáciu je možné zakúpiť si aj v predajni literatúry v budove PF TU
na ul. Kollárovej 10. Bližšie informácie o knihe nájdete TU.