XIII. LUBYHO PRÁVNICKÉ DNI

PDF
Tlačiť

XIII. lubyho právnické dni

XIII. Dies Luby Iurisprudentiae

 

SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTAJÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ

 SOCIAL FUNCTION OF LAW AND GROWING WEALTH INEQUALITY

  

Medzinárodná vedecká konferencia

International scientific conference

 

Smolenice  28. – 29. 9. 2017

 

Tu nájdete:

  program medzinárodnej vedeckej konferencie

  organizačné pokyny

  vedecký výbor

  organizačný výbor

 

Bližšie informácie a možnosť prihlásenia nájdete na stránke:

http://www.pravnickekonferencie.sk/