Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
15.11.2017

Holandské veľvyslanectvo na Slovensku a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave srdečne pozývajú na 9. ročník tradičnej Cleveringovej prednášky.

13.10.2017

Príďte na Deň otvorených dverí, ktorý bude prebiehať na fakulte dňa 24.1.2018 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 14:00 hod. a dňa 15.2.02018 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 14:00 hod. 

8.11.2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na odbornú prednášku organizovanú v rámci Týždňa vedy a techniky 2017.

11.10.2017

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia organizuje v rámci týždňa vedy a techniky  dňa 6.11.2017 od 9.00 hod. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom "Pracovné právo v digitálnej dobe".

21.9.2017

Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU je spoluorganizátorom  konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2017 v rámci týždňa vedy a techniky 2017.

21.9.2017

 

Milé študentky, milí študenti,

pozývame vás na zaujímavý workshop.