Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
4.7.2017

Pozývame Vás na v poradí už 13. konferenciu Lubyho právnické dni, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. - 29. septembra 2017 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. Témou konferencie bude "Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť."

21.9.2017

Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU je spoluorganizátorom  konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2017 v rámci týždňa vedy a techniky 2017.

4.7.2017

V dňoch 25. - 26. septembra 2017 sa uskutoční konferencia na tému: "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností", ktorú organizuje Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave.

4.7.2017

Oznamujeme Vám, že v nasledujúcom akademickom roku 2017/2018 sa otvoria študijné programy pre dennú a externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia, ktoré sú uvedené v zozname.

2.7.2017

Prváci bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia nezabudnite si podať žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2017/2018 do 31. júla 2017. Študenti vyšších ročníkov, ktorí zo závažných dôvodov nepodali žiadosť, môžu tak urobiť taktiež do 31. júla 2017.

1.7.2017
Prijímacie skúšky na doktorandský študijný program - občianske právo / ústavné právo a trestné právo v anglickom jazyku. 
Termín na podanie prihlášok je do 22.10.2017. Prijímacie skúšky budú 26.10.2017.