Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
11.10.2018

Milé študentky, študenti, pozývame vás na zaujímavú prednášku dňa 27.11.2018 od 11.00 hod. na tému vzniku 1. ČSR. Tešíme sa na vašu účasť.

24.9.2018

Pozývame Vás na zaujímavú prednášku z rímskeho práva prof. Wackeho dňa 24.10.2018 od 9:30 hod. na tému: Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné otázky rímskej zodpovednosti držiteľov zvierat.

20.9.2018

Pozývame Vás na konferenciu Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu: 10.-11.október 2018, Smolenice

20.9.2018

 

Pozývame Vás na Medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni: Právny štát - medzi vedou a umením

19.9.2018

 

Pozývame Vás na Deň fakulty dňa 4. 10. 2018 s ministerkou školstva SR

19.9.2018

 

- pre prvé i vyššie ročníky bakalárskeho a magisterského štúdia