Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie k forme a priebehu výučby študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (denné ako aj externé štúdium) v letnom semestri ak. roka 2021/2022, ktorý začína 14.02.2022.

Oznámenie o vydaní novej smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Pozvánky na webináre s odborníčkou Zuzanou Záhradníkovou, ktoré sa uskutočnia dňa 18.1.2022, 24.1.2022 a 1.2.2022. Za účasť na webinároch je možné získať Certifikát.

V súvislosti s pripravovaným protestným pochodom „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“ pán rektor udelil študentom univerzity rektorské voľno a dekanka zamestnancom pracovné voľno.

Pozývame Vás na prednášku organizovanú v spolupráci s Filozofickou fakultou TU určenú pre študentov so špecifickými potrebami. Podujatie sa uskutoční dňa 16. 12. 2021 o 10:00 h.

 

Dávame Vám do pozornosti tradičné podujatie organizované Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s našou fakultou. Podujatie sa uskutoční dňa 9. 12. 2021 o 10,00 h.

Informácie k postupu dohodnutia si témy záverečnej práce (bakalárskej a diplomovej práce) s konkrétnym vyučujúcim, resp. k výberu témy prostredníctvom systému MAIS.

Nestihol si online podujatie pre študentov o možnostiach zapojenia sa do vnútorného systému kvality PF TU? Nevadí, pozri si prezentáciu!
 

Informácie k novému aktivitovému predmetu: Ochrana práv seniorov, do ktorého sa môžete zapojiť do 31. januára 2022. Súčasťou zviditeľnenia tejto témy je aj aktivita pre študentov: "Dobrý skutok, ktorý som vykonal/a vo vzťahu k seniorom".