Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
18.2.2020

Vážení študenti, vedenie fakulty organizuje pre Vás bezplatnú ŠTUDENTSKÚ EXKURZIU dňa 5. 3. 2020 do Múzea holokaustu v Seredi. Počas exkurzie Vás bude sprevádzať odborný lektor, ktorý Vás iste upúta svojim výkladom. Podujatie sa týka študentov všetkých ročníkov.

17.2.2020

Vážené študentky a vážení študenti,
využite príležitosť vystúpiť so svojim príspevkom na Študentskej vedeckej konferencii.

3.2.2020

Milí študenti,
pozývame Vás na prednášku na tému "Praktické skúsenosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva v špecifických prípadoch formou pozemkových úprav".

25.12.2019

Príďte na Deň otvorených dverí, ktorý bude prebiehať na fakulte dňa 5.3.2020 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 13:30 hod.

18.12.2019

Milé študentky a študenti, srdečne Vás pozývame na debatu, ktorá bude spojená s divadelným predstavením Temperamenty, ktorá sa uskutoční v stredu 26.02.2020 o 10:00h. v Divadle J. Palárika v Trnave.

29.11.2019

Vážené študentky a vážení študenti, rovnako, ako v predchádzajúcom ak. roku, aj tento ak. rok si budete môcť dohodnúť témy záverečných prác, pričom zápis bude prebiehať v dvoch etapách, počnúc 18.11.2019. 

26.11.2019

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pozýva stredoškolákov/stredoškoláčky na sériu prednášok a workshopov.

25.11.2019

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave participuje na projekte Visegrad fund.

24.11.2019

Milé študentky, milí študenti, v rámci štúdia Vám ponúkame možnosť klinického vzdelávania, ktoré ponúka prepojenie nadobudnutých teoretických znalostí s praktickými zručnosťami.