Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
26.11.2019

Keďže sa už nezadržateľne blížia Vianoce -  máme túžbu prejavovať lásku nielen svojim blízkym, ale pomáhať aj iným - hlavne opusteným deťom, ktoré si zaslúžia viac lásky a pozornosti.

25.11.2019

Milé študentky, milí študenti, dňa 4.12. o 16:00 prijmite pozvanie na stretnutie so zástupcami pacientských organizácií.

24.11.2019

Vážená akademická obec, pozývame Vás na podujatie pri príležitosti udelenia Ceny Andreja Sacharova, ktoré sa bude konať 6. decembra 2019 o 10.30 hod. v miestnosti č. 7. Srdečne ste vítaní.

24.11.2019

Milé študentky, milí študenti, v rámci štúdia Vám ponúkame možnosť klinického vzdelávania, ktoré ponúka prepojenie nadobudnutých teoretických znalostí s praktickými zručnosťami.

23.11.2019

Zaujímajú Vás odpovede na otázky: na akú liečbu má pacient pávo, ako riešiť problém obmedzených zdrojov, ako sa pripraviť na nástup inovácií, do akej miery môže človek rozhodovať o svojom tele?

22.11.2019

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu venovanú prínosu a aplikácii Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Konferencia sa uskutoční dňa 05.12.2019 (štvrtok) od 09:00 h. v Holiday Inn Trnava.

25.10.2019

Vážené študentky a vážení študenti, rovnako, ako v predchádzajúcom ak. roku, aj tento ak. rok si budete môcť dohodnúť témy záverečných prác, pričom zápis bude prebiehať v dvoch etapách, počnúc 18.11.2019. 

24.10.2019

Prehĺbte si vedomosti z oblasti trestného práva, kriminalistiky, či kriminológie, zlepšite si komunikačné schopnosti a naučte sa vnímať etický rozmer práva. Predstavujeme Vám novú právnu Kliniku ochrany obetí trestných činov.

23.10.2019

Spoločne s Právnickou fakultou Warminsko-mazurskej v Olštíne organizujeme vedecké podujatie o súčasných štátno cirkevných vzťahoch v našich krajinách, na ktoré pozývame kolegov i študentov našej fakulty. Podujatie sa uskutoční 28. 11. o 10.00 v Collegium novum.