Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Milé študentky, milí študenti,
dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku spojenú s diskusiou Etické dilemy študentov a študentiek práva II., ktorú sme pre vás pripravili aj v súvislosti s prípravou Etického kódexu PF TU.

Dovoľujeme si vás pozvať na prednášku spojenú s diskusiou, na tému:  Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva II., ktorú sme pre vás pripravili aj v súvislosti s prípravou Etického kódexu PF TU.

Milé stredoškoláčky, stredoškoláci, záujemkyne a záujemcovia o štúdium práva,
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si pre Vás v spolupráci s Európskym združením študentov práva ELSA Trnava aj tento rok pripravila stáž, ktorá sa bude konať on-line.

Pozývame Vás na prednášku spojenú s diskusiou na tému: Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery z konfesnoprávneho hľadiska dňa 10. marca o 13:30 h.

Vyhlásenie študentskej časti akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave k pripravovanej zmene zákona o vysokých školách

Stanovisko prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k zachovaniu akademickej samosprávy a Stanovisko Klubu dekanov fakúlt VŠ SR k pripravovanej novele vysokoškolského zákona.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku spojenú s diskusiou s predsedom Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslavom Macekom, ktorá sa koná dňa 4. marca 2021 o 15:00 h.

Vážené študentky a vážení študenti,
prihláste sa do VŠK, súčasťou ktorej je aj fakultné kolo súťaže o najlepšiu ŠVOČ, ktorá sa uskutoční dňa 08. apríla 2021. Tešíme sa na Vaše príspevky!

 

Pozývame Vás na online prednášku JUDr. Milana Hlušáka, PhD. Prednáška je určená pre všetkých študentov, vrátane doktorandov.  Podujatie sa koná dňa 12.2.2021 o 13:00 h.