Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
25.5.2020

 

Oznam vedenia fakulty pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

20.5.2020

 

Oznam vedenia fakulty ku konaniu štátnic v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

19.5.2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s fakultou ponúkajú stáž pre 10 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia a doktorandom našej fakulty.

 

7.5.2020

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva ,,Online diskusiu so spoluautormi Správy o dodržiavaní ľudských práv".

24.3.2020

 

Oznam vedenia fakulty ohadom predĺženia trvania skúškového obdobia v letnm semestri 2019/2020.

23.3.2020

Informácie vedenia fakulty k aktualizácii stavu opatrení a ďalšieho postupu v súčasnej mimoriadnej situácii