Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
23.1.2019

Zabezpečenie kvalitnej výučby, objektívneho preverenia znalostí študenta a dodržiavanie etických štandardov vo výskume aj vzdelávaní považuje Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave za esenciu fungovania kvalitnej vysokej školy.

21.1.2019

Otvorený list Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k vyjadreniam Slovenskej advokátskej komory

10.12.2018

Záujemcom o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte ponúkame prípravný kurz na prijímacie skúšky.

12.3.2019

Milé študentky, milí študenti, pozývame vás na zaujímavú prednášku bývalej sudkyne Ústavného súdu SR, JUDr. Ľ. Gajdošíkovej, CSc., dňa 26.3.2019 o 10.00 hod. do knižnice PF TU.

9.2.2019

Milé absolvetnky, milí absolventi,
srdečne vás pozývame na stretnutie na našej fakulte dňa 5.4.2019.
Tešíme sa na vás.

7.2.2019
Právnická fakulta TU v Trnave si Vás dovoľuje pozvať na prednášku prof. Sergeja Avanesva z Univerzity Jaroslava Múdreho v Novgorode, Ruská federácia, na tému Vedecká expertíza v oblasti práva a náboženstva - problémy a paradoxy. Prednáška sa uskutoční 25.3.2019 v zasadacej miestnosti Collegium novum PF TU.