Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
23.3.2018

 

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

spoluzakladateľ Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

20.3.2018

Prijímacie skúšky: 12.6. - 13.6.2018

Prípravný kurz: 4.6. - 8.6.2018

Druhé kolo prijímacích skúšok v prípade záujmu uchádzačov: 23.8.2018

19.3.2018

 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku dňa 9.5.2018 v knižnici PF TU.

18.3.2018

 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Vás pozýva na zaujímavú prednášku v stredu 9.5.2018.

 

 

 

17.3.2018

 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si Vás dovoľujeme pozvať na sériu diskusných seminárov pod zastrešujúcim názvom Trnavské právnické debaty.

19.2.2018
Právnická fakulta TU V Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie "Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému "Spotrebiteľský kódex: áno či nie?", ktorá sa uskutoční 31. 5. 2018 – 1. 6. 2018 v aule Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.