Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
8.2.2019

Pozývame Vás na v poradí už 14. konferenciu Lubyho právnické dni, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 20. septembra 2019 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku.

23.1.2019

Zabezpečenie kvalitnej výučby, objektívneho preverenia znalostí študenta a dodržiavanie etických štandardov vo výskume aj vzdelávaní považuje Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave za esenciu fungovania kvalitnej vysokej školy.

10.12.2018

Záujemcom o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte ponúkame prípravný kurz na prijímacie skúšky.

Termín konania prijímacej skúšky:  11.6.2019 - 12.6.2019
21.8.2019
(druhé kolo)

27.3.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. - 10. 5. 2019 pod záštitou dekanky fakulty.

12.3.2019

Milé študentky, milí študenti, pozývame vás na zaujímavú prednášku bývalej sudkyne Ústavného súdu SR, JUDr. Ľ. Gajdošíkovej, CSc., dňa 26.3.2019 o 10.00 hod. do knižnice PF TU.

9.2.2019

Milé absolvetnky, milí absolventi,
srdečne vás pozývame na stretnutie na našej fakulte dňa 5.4.2019.
Tešíme sa na vás.