Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Milé študentky, milí študenti,
dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku spojenú s diskusiou Etické dilemy študentov a študentiek práva II., ktorú sme pre vás pripravili aj v súvislosti s prípravou Etického kódexu PF TU.

Dovoľujeme si vás pozvať na prednášku spojenú s diskusiou, na tému:  Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva II., ktorú sme pre vás pripravili aj v súvislosti s prípravou Etického kódexu PF TU.

Milé stredoškoláčky, stredoškoláci, záujemkyne a záujemcovia o štúdium práva,
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si pre Vás v spolupráci s Európskym združením študentov práva ELSA Trnava aj tento rok pripravila stáž, ktorá sa bude konať on-line.

Pozývame Vás na prednášku spojenú s diskusiou na tému: Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery z konfesnoprávneho hľadiska dňa 10. marca o 13:30 h.

Stanovisko prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k zachovaniu akademickej samosprávy a Stanovisko Klubu dekanov fakúlt VŠ SR k pripravovanej novele vysokoškolského zákona.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku spojenú s diskusiou s predsedom Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslavom Macekom, ktorá sa koná dňa 4. marca 2021 o 15:00 h.

Vážené študentky a vážení študenti,
prihláste sa do VŠK, súčasťou ktorej je aj fakultné kolo súťaže o najlepšiu ŠVOČ, ktorá sa uskutoční dňa 08. apríla 2021. Tešíme sa na Vaše príspevky!

 

Pozývame Vás na ďalšiu zo série úspešných online prednášok Mgr. Pavla Žilinčíka, MPP z Kancelárie VOP ČR a člena Súdnej rady SR.Podujatie sa uskutoční dňa 19.02.2021 o 10:00 h.

Pozývame Vás na online prednášku JUDr. Milana Hlušáka, PhD. Prednáška je určená pre všetkých študentov, vrátane doktorandov.  Podujatie sa koná dňa 12.2.2021 o 13:00 h.