Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
26.10.2020

Vážení študenti PF TU,

oznamujeme Vám, že v dňoch 26.10.2020 - 8.11.2020 bude budova Právnickej fakulty TU uzatvorená.

18.11.2020

V rámci série podujatí "Týždňa vedy a techniky" Vás pozývame na zaujímavú prednášku týkajúcu sa vývoja pracovného práva a rozvoja automobilového priemyslu.

3.11.2020

Pozvánka na online cyklické podujatie organizované Katedrou teórie práva a ústavneho práva. Informácie k pripojeniu nájdete vo svojich e-mailových schránkach.

2.11.2020

Dňa 24. 11. 2020 o 17:00 h. sa uskutoční webinár s právnikom Európskeho súdu pre ľudské práva Romanom Kubovičom, LLM.

1.11.2020

Pozývame vás na prednášku spojenú s diskusiou s právnikom Zboru väzenskej a justičnej stráže por. Mgr. Marekom Stachom, ktorá sa uskutoční v stredu 25. 11. 2020 o 16:00 h.

31.10.2020

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Róberta Jakubáča, PhD. (vedúceho oddelenía opravných prostriedkov na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR)