Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Informácie k uskutočneniu a podmienkam výučby na fakulte počas zimného semestra ak. roka 2021/2022

Milé študentky a milí študenti,

odo dňa 08. 09. 2021 sa uskutoční zápis povinne voliteľných a výberových predmetov v systéme MAIS. Po vykonaní zápisu je potrebné  do 25. 09. 2021 poslať študijnému oddeleniu vyplnený Zápisný list.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu XV. Lubyho právnických dní 23. - 24.9.2021 na tému Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve.
Zmena formátu konania medzinárodnej vedeckej konferencie XV. Lubyho právnické dni - konferencia sa koná on-line

Najvyšší súd Slovenskej republiky pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej

Pozvánka na VII. ročník konferencie o práve obchodných spoločností na tému: Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií (21. - 22. 9. 2021)

Milé stredoškoláčky a milí stredoškoláci,
pozývame vás na on-line Letnú školu práva pre stredoškolákov, ktorú organizuje Právnická fakulta TU v Trnave. Priestupky, susedské spory, či pokuta za televíznu reportáž. Ak vás tieto témy zaujali, prihláste sa do 20. júna 2021.

Vážení uchádzači,

prinášame vám výsledky prijímacích skúšok na PF TU, ktoré sa konali dňa 8. júna 2021 a 25. augusta 2021..

Milé študentky a milí študenti,
prinášame vám letnú školu právnickej latinčiny, ktorú povedie doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Vážené študentky, vážení študenti,

prinášame vám informácie o priebehu, organizácii, harmonograme štátnych skúšok a obhajob a odovzdávaní záverečných prác.