Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
16.11.2017

Príďte na Deň otvorených dverí, ktorý bude prebiehať na fakulte dňa 24.1.2018 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 14:00 hod. a dňa 15.2.02018 o 9:00 hod., 11:00 hod. a 14:00 hod. 

15.11.2017

Záujemcom o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte ponúkame prípravný kurz na prijímacie skúšky, cieľom ktorého je poskytnúť základné a aktuálne poznatky vybraných disciplín, ktoré sú predmetom prijímacej skúšky na fakultu.

11.12.2017

 

Pozývame Vás dňa 11.12.2017 o 15:00 hod. na zaujímavú prednášku v miestnosti č. 6 (Súdna sieň).

30.11.2017

Pozývame Vás na otvorenie výstavy „Laureáti ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia“ a následnú diskusiu na tému „Ľudské práva v politikách EÚ“.

24.11.2017

 

Pozývame Vás dňa 6.12.2017 o 9:30 hod. na prednášku na tému "Reformy Márie Terézie".

22.11.2017

Pozývame Vás dňa 29.11.2017 na diskusný seminár na tému "Novelizácia Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z."