Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
8.2.2019

Pozývame Vás na v poradí už 14. konferenciu Lubyho právnické dni, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 20. septembra 2019 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku.

27.8.2019

Oznam o zápise povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2019/2020 pre študentov 1. ročníka.

9.6.2019

Vážení uchádzači,
zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia (2. kolo prijímacích skúšok) sa uskutoční dňa 3. 9. 2019 podľa termínov, ktoré ste dostali v informácii na prijímacích skúškach.

4.6.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na Letnú školu latinčiny, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 29.7. - 2.8.2019 a v Trnave v dňoch 15.7. - 19.7.2019.

3.6.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborné sympózium z oblasti pracovného práva, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2019 v miestnosti Collegium Novum.

10.2.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, ktorý sa uskutoční dňa 7. 6. 2019 na pôde Právnickej fakulty.