Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre uchádzačov

Autorské právo v digitálnom prostredí - vedecká konferencia

V dňoch 30. 9. až 2. 10. 2020, v priestoroch Modra - Harmónia, Hotel pod Lipou Resort, organizuje Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií vedeckú konferenciuAutorské právo v digitálnom prostredí“.

Program podujatia nájdete tu.