Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA
 
pondelok 16:00-17:30 alebo inokedy na základe predchádzajúcej dohody e-mailom
 
miestnosť č. 114 (V čase dištančnej výučby prebehnú konzultácie cez MS Teams alebo cez e-mail na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.) 
 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
 
štvrtok 9:30-11:30 (osobne na katedre alebo v danom čase na MS Teams, v inom čase po predchádzajúcej dohode e-mailom)
 
miestnosť č. 7 
 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
 
štvrtok 9:00-10:30 alebo inokedy na základe predchádzajúcej dohody e-mailom
 
miestnosť č. 7 (V čase dištančnej výučby prebehnú konzultácie cez MS Teams alebo cez e-mail na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.) 
 
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.
 
V ktorýkoľvek deň okrem nedele, emailom alebo prostredníctvom MS Teams - na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.
 
V príp. osobného stretnutia: miestnosť č. 209 
 
JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD.
 
na základe predchádzajúcej dohody e-mailom
 
miestnosť č. 209 
 
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.
 
piatok 12:30-13:30 a 15:00-15:30 alebo inokedy na základe predchádzajúcej dohody e-mailom
 
miestnosť č. 209 (V čase dištančnej výučby prebehnú konzultácie prioritne cez MS Teams na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.) 
 
JUDr. Jozef Kolárik, PhD.
 
na základe predchádzajúcej dohody e-mailom
 
miestnosť č. 114