Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry TPaK

Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
- pondelok, 12.15 h - 13.15 h, miestnosť č. 301

Prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.
- pondelok, 15.15 h - 16.35 h, miestnosť č. 302

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
- pondelok, 15.10 h - 16.40 h., miestnosť č. 303

Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
- pondelok, 11.00 h - 12.30 h, miestnosť č. 326

Doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
- pondelok, 12.30 - 13.30, štvrtok od 14.30 h. - 15.00 h, m.č. 302, po predchádzajúcej dohode aj v iných časoch v dané dni

JUDr. Karin Vrtíková
- pondelok, 12.00 h - 13.30 h, miestnosť č. 8