Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Konzultačné hodiny Katedry TPaK

Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
- pondelok, 12.15 h - 13.15 h, miestnosť č. 301

Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.
- pondelok, 12.00 h - 13.20 h, miestnosť č. 326

Doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.
- pondelok, 15.15 h - 16.45 h, miestnosť č. 302

Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. PhD.
- štvrtok, podľa predchádzajúcej dohody, miestnosť č. 302

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
- pondelok, 14.50 h - 16.30 h, miestnosť č. 303

Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
- pondelok, 14.45 h - 16.15 h, miestnosť č. 326

JUDr. Eva Szabová, PhD.
- streda, 13.30 h - 15.00 h, miestnosť č. 302 (možnosť uskutočnenia konzultácií aj v rámci iného času na základe predchádzajúcej dohody)