Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Konzultačné hodiny Katedry TPaK

Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
- pondelok, 12.15 h - 13.15 h, miestnosť č. 301

Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.
- pondelok, 12.30 h - 13.20 h (po predchádzajúcej dohode), miestnosť č. 326

Doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.
- pondelok, 15.00 h - 17.00 h, miestnosť č. 302

Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. PhD.
- štvrtok, podľa predchádzajúcej dohody, miestnosť č. 302

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
- pondelok, 16.40 h - 18.00 h, miestnosť č. 303

JUDr. Miloš Deset, PhD.
- pondelok, 13.20 h - 14.50 h, miestnosť č. 326

JUDr. Eva Szabová, PhD.
- pondelok, 12.00 h - 13.20 h, miestnosť č. 302 (možnosť uskutočnenia konzltácií aj v rámci iného času na základe predchádzajúcej dohody)

JUDr. Andrea Gregušová, PhD.
- pondelok, 12.30 h. - 14.00 h. (m.č. 303)