Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry TPaK - počas skúškového obdobia

Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
- pondelok, 12.20 h - 13.40 h (konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom emailu)

- MS Teams: Konzultačné hodiny - prof. Šimovček, kód tímu: sbxtz3t

Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
- pondelok, 12.20 h - 13.40 h (konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom správy v MS Teams)

- MS Teams: Konzultačné hodiny - prof. Záhora, kód tímu: a3sboqn

Prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.
- pondelok, 15.00 h - 16.30 h

- MS Teams: Konzultačné hodiny - prof. Jalč, kód tímu: 2riq03w

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
- pondelok, 16.30 h - 18.00 h

- MS Teams: Konzultačné hodiny - doc. Vráblová, kód tímu: a4adu07

Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
- pondelok, 13.20 h - 14.50 h

- MS Teams: Konzultačné hodiny - doc. Deset, kód tímu: 79tt8a4

Doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
- štvrtok, 13.30 h - 14.50 h, s výnimkou 18.2., kedy budú konzultačné hodiny v čase 13.00 h - 14.20 h

- MS Teams: Konzultačné hodiny - Szabová, kód tímu: g3wk65e

JUDr. Štefan Zeman, PhD.
- štvrtok, 11.00 - 12.30

- MS Teams: Konzultačné hodiny - dr. Zeman, kód tímu: oridla3 

JUDr. Karin Vrtíková
- pondelok, 12.10 h - 13.30 h

- MS Teams: Konzultačné hodiny - dr. Vrtíková, kód tímu: zlrz2zp

Konzultačné hodiny budú počas dištančnej výučby prebiehať prostredníctvom MS Teams. Postup, na základe ktorého sa počas konzultačných hodín spojíte s príslušným vyučujúcim, je nasledovný:
1. prihlásite sa do MS Teams - lepšie cez aplikáciu stiahnutú do počítača
2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto kliknete
3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo vytvoriť tím", na túto kliknete
4. otvorí sa Vám nové okno, v ktorom vidíte ako druhú ikonu možnosť ,,Pripojenie k tímu pomocou kódu", do tejto vpíšete kód, ktorý má každý vyučujúci uvedený pri svojich konzultačných hodinách
5. po nalogovaní sa do tímu môžete priamo volať a to tak, že vpravo hore kliknete na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz"
6. týmto spôsobom sa napojíte priamo na príslušného vyučujúceho, s ktorým chcete konzultovať