Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Dohodnuté a vypísané témy bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2019/2020

Dohodnuté a vypísané bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2019/2020
 

Témy bakalárskych prác na KTPaÚP je možné vybrať si v dvoch etapách.

V prvej etape, ktorá prebehla v období od 3. 12. 2018 do 15. 12. 2018 mali študenti možnosť dohodnúť si s konkrétnym školiteľom alebo školiteľkou tému svojej bakalárskej práce. 

Študenti, ktorí neprejavili záujem o dohodnutie témy, resp. ktorých práce nimi zvolení vyučujúci nemali kapacitu viesť, si budú zapisovať témy záverečných prác prostredníctvom systému MAIS v druhej etape prihlasovania, ktorá bude prebiehať od 23. 1. 2019 od 10.00 hod. do 8. 2. 2019 do 10.00 hod.

Kompletný zoznam dohodnutých a vypísaných tém si možno stiahnuť tu.