Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

DPÚS II: Menný zoznam študentov na záverečné témy doc. Laclavíkovej

Témy prác DPÚS II. – Miriam Laclavíková

 1. Právnická dvojročnica a prebudovanie právneho poriadku v r. 1948 – 1950.
 • Schröder Richard Kristián
 • Mlynarčíková Annamária
 • Drahošová Nela
 1. Nové občianske právo – základné zásady Občianskeho zákonníka z r. 1950 (práca s textom zákona (prístupné na nete) a práca s dôvodovou správou (psp.cz – digitálna kniznica a vyhľadať v registri alebo v tiskoch).
 • Tichoňová Barbora
 • Faltinová Dominika
 • Kristiník Denisa
 1. Nová koncepcia vlastníctva v Občianskom zákonníku z r. 1950 a 1964. Východiská zmeny v konceptoch vlastníctva v ústavách z r. 1948 a 1960.
 • Cikrai Rastislav
 • Smolková Eva Mária
 • Štepanovský Radoslav
 • Vašková Veronika
 • Miniarová Dana
 • Félix František
 • Guzma Tomáš
 1. Organizácia spoločnosti v období socializmu (ROH, pionierska organizácia, politické strany, záujmové združenia, Národný front) – ústavná a zákonná úprava a reálna prax.
 • Kubíčková Ivana
 • Marečková Alexandra
 • Valasek Juraj
 • Bánovská Andrea
 • Gašparovičová Dominika
 1. Cesta ku kodifikovanému pracovnému právu – základné zásady Zákonníka práca z r. 1965 a nový ideologický obsah pracovného práva.
 • Mrázik Peter
 1. Kodifikácia občianskeho práva procesného v r. 1950 a v r. 1963 – základné zásady východiská právnych úprav  (práca s textom zákona (prístupné na nete) a práca s dôvodovou správou (psp.cz – digitálna kniznica a vyhľadať v registri alebo v tiskoch).
 • Remias Róbert
 1. Zákon o zľudovení súdnictva z r. 1948 (práca s textom zákona (prístupné na nete) a práca s dôvodovou správou (psp.cz – digitálna kniznica a vyhľadať v registri alebo v tiskoch).
 • Guba Ivan
 • Grófová Sofia
 1. Kodifikácia trestného práva v 50-tych rokoch 20. storočia – základné zásady východiská právnych úprav  (práca s textom zákona (prístupné na nete) a práca s dôvodovou správou (psp.cz – digitálna kniznica a vyhľadať v registri alebo v tiskoch).
 • Lancz Tomáš
 • Blažová Denisa
 • Balla Šimon
 • Kopúneková Kristína
 • Olšiaková Mária
 1. Rekodifikácia právneho poriadku v 60-tych rokoch 20. storočia – cieľ, zámery, jednotlivé normy a ich stručná charakteristika.
 • Šipošová Žaneta
 • Jurkovičová Barbora
 1. Štátne detské domovy – fenomén socializmu? Právna úprava versus reálna prax.
 • Dudášová Šimona
 • Schröderová Alexandra Brigita
 • Bánovská Lucia
 • Ďurišová Rebeka
 1. Nová socialistická rodina – základné zásady zákona o rodinnom práve z r. 1949 a zákona o rodine.
 • Kamenová Nikoleta
 • Petrášová Miriama
 • Sklenárová Miriam
 • Tonkovičová Petra
 1. Ústava z roku 1948 - základné zásady a charakteristika ústavy (osobitne idey, východiská, premena štátu a právneho poriadku).
 • Šiška Boris
 • Kisová Hajnalka
 • Michalicová Lesia
 • Matula Jakub
 • Zdychavská Kristína
 1. Víťazstvo socializmu a Ústava ČSSR z r. 1960 – zásady, idey, východiská.
 • Gaľanová Nikola
 • Opršalová Nikola
 • Balala Dávid
 • Provazníková Lenka
 • Kičinová Jana
 • Rožánková Michaela
 1. Justícia a politické procesy v 50-tych rokoch 20. storočia.
 • Rak Branislav
 • Javorčeková Veronika
 • Böhm Benjamín
 • Višňovec Ľubomír
 1. Sbor národnej bezpečnosti – poslanie a úlohy (právna úprava a reálna prax).
 • Bačík Ivan
 • Gottwald Patrik
 • Čapkovič Július
 • Lietavec Jakub
 1. Základné práva a slobody občanov v socializme (ústavná úprava a reálna politická a spoločenská prax).
 • Serafínová Denisa
 • Vyskočová Veronika
 • Poštek Dominik
 • Mezeiová Lucia
 • Lacová Lenka