Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

DPÚS II: Menný zoznam študentov na záverečné témy doc. Švecovej

Zoznam študentov prihlásených na skúšku z DPÚS II. (náhradná forma - seminárna práca) u doc. JUDr. PhDr. Adriany Švecovej, PhD. je nasledovný:

1. Balúchová
2. Cirbusová (2.ročník)
3. Čihák
4. Magušinová
5. Babušková
6. Kováčová
7. Daniš
8. Dammaková
9. Juríková
10. Bartošová
11. Miškovičová
12. Danáč
13. Líška
14. Filip
15. Hricová
16. Deáková
17. Krajmer
18. Kráľovičová
19. Krkošková
20. Halgašová
21. Budová
22. Hudáková
23. Tokár
24. Slivová
25. Kasanová
26. Pavelicová
27. Martinkovičová
28. Blažek
29. Srničková
30. Smetana
31. Difko
32. Miškovičová
33. Neuschl
34. Krajinčáková
35. Cerovský
36. Karcel