Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

DPÚS II: Menný zoznam študentov na záverečné témy JUDr. Lanczovej

Vážené študentky, vážení študenti,

zoznam tém JUDr. Lanczovej je plne obsadený. Menný zoznam študentov je nasledovný:

 1. Komparácia zásadných dokumentov zahraničného odboja za vznik I. Československej republiky – Patrícia Miroszewská, Miriam Vojtková, Lucia Želibabková, Lea Dobrovičová
 1. Zásadné dokumenty domáceho odboja za vznik I. Československej republiky – Martin Melicher, Michaela Marcinová, Silvia Paliesková, Nina Škubová
 1. Vznik a zánik manželstva od st. do súčasnosti – Karin Svečulová, Robert Lehocký, Simona Kačírová, Vanesa Masaryková
 1. Ústavný vývoj na území Slovenska – Ján Kosť, Monika Kováčová, Martin Petráš, Michal Stano
 1. Židovský kódex – Bianca Molnárová, Rebeka Hulalová, Štefan Ocilka, Sára Gajdová
 1. Zákon č. 91/1918 Zb. z. a n. o 8-hodinovej pracovnej dobe – Peter Čičala, Miriam Lesná, Lenka Belicová, Dávid Ivančo
 1. Zákon č. 420/1919 Zb. z. a n. o práci detí – Michaela Lišková, Júlia Sanetriková, Lucia Lantajová, Pavol Mário Hlavatý
 1. Unikameralizmus / Bikameralizmus v Československu – Lukáš Poláček, Tatiana Kubíčková, Dominika Vargová, Richard Žundálek
 1. Hlavné ideové línie Ústavy Slovenskej republiky z roku 1939 – Martin Pogádl, Ivana Lepeňová, Miroslava Walaská, Kristián Haulík
 1. Dočasné štátne zriadenie – Martina Palíšková, Petra Štibravá, Tatiana Birčáková, Oľga Vasilová
 1. Mníchovská dohoda – Dávid Ďuriš, Nina Kelemenová, Diana Filová, Jaroslava Nemcová
 1. Trest smrti pre Jozefa Tisa – Miroslav Mazúch, Simona Kuzmuková, Terézia Teličáková, Samuel Kolena
 1. Trest smrti v československých trestných zákonníkoch – Nikola Šušková, Alan Drábek, Denis Baláž, Denisa Štefanatná
 1. Socializmus s ľudskou tvárou – Martin Herczeg, Soňa Ferencová, Daniela Hrušovská, Andrej Koryťák
 1. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska – Karolína Macháčková, Simona Opálená, Martina Bérešová, Kristína Štefková
 1. Zákon 11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého – Raymond Kunštatský, Nikola Pastoreková, Jakub Bednár, Karin Ščasnovičová