Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Harmonogram obhajob bakalárskych prác dňa 9. mája 2018

Obhajoby bakalárskych prác na Katedre teórie práva a ústavného práva sa uskutočnia dňa 9. mája 2018 od 8.30 hod. Podrobnejší harmonogram si možno stiahnuť tu.