Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Harmonogram obhajob diplomových prác v akademickom roku 2019/2020

Harmonogram obhajob diplomových prác v akademickom roku 2019/2020 Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody si môžete stiahnuť tu.

Dátum obhajob bude určený po skončení mimoriadnej situácie súvisiacej s koronavírusom.