Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácia ohľadom skúšky z predmetu Pracovné právo II.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia oznamuje študentom, že vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, súvisiacu so šírením ochorenia COVID 19 a opatreniami, ktoré boli prijaté na ochranu verejného zdravia,  nie je možné skúšku z predmetu Pracovné právo II. uskutočniť ústnou formou.
 
Hodnotenie predmetu sa preto uskutoční písomnou formou vo forme testu prostredníctvom systému Moodle, a to nasledujúcim spôsobom:
- skúšky sa budú môcť zúčastniť len študenti, ktorí splnili podmienky stanovené na začiatku semestra, t.j. najviac 3 ospravedlnené absencie (pripomíname, že vypracované zadanie v systéme Moodle nahrádzajú účasť na seminároch)
- v systéme MAIS budú vypísané termíny priebežného hodnotenia (dátum i čas)
- študent si vyberie termín priebežného hodnotenia, ktorého sa bude chcieť zúčastniť a prihlási sa naň
- v deň skúšky, najneskôr 30 minút pred otvorením testu, bude študentom prihláseným na daný termín na ich email v systéme Zimbra zaslané prístupové heslo, ktoré budú potrebovať na prístup k testu (podmienkou hodnotenia tak je prihlásenie v MAISe)
- test bude pozostávať z 10 otázok s piatimi možnosťami, z ktorých je aspoň jedna správna, časový limit na vypracovanie testu je 20 minút
- hodnotenie bude študentom prístupnené po uplynutí času na vypracovanie
- v systéme Moodle bude zverejnený vzorový test, ktorý si budete môcť vopred vyskúšať (heslo "Test")
 
V prípade nejasností alebo komplikácií kontaktujte prosím doc. JUDr. Viktora Križana, PhD.