Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny doc. Martiny Gajdošovej dňa 7. 11. 2018

Doc. Martina Gajdošová z dôvodu účasti na medzinárodnej vedeckej konferencii Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty organizovanej Katedrou dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na počesť a pamiatku pani docentky JUDr. Gertrudy Železkovovej, PhD. presúva svoje konzultačné hodiny dňa 7.11.2018 na popoludnie, od 15.00 hodiny. Pani docentka ďakuje za porozumenie.