Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny doc. Miriam Laclavíkovej

Konzultačné hodiny – Miriam Laclavíková (počas skúškového obdobia január – február 2019)

 

12.01. 2019 (10.00 – 11.30)

16.01.2019 (10.00 – 11.30)

24.01.2019 (10.00 – 11.30)

29.01.2019 (10.00 – 11.30)

09.02.2019 (10.00 – 11.30)

 

Ine termíny konzultácií sú možné podľa vzájomnej dohody e-mailom (miriam.laclavikova@truni.sk)