Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny prof. Košičiarovej 8. a 15. novembra nebudú

Vážení študenti,

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť, že  dňa 8. a 15. novembra prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD. nebude mať konzultačné hodiny .

Za pochopenie ďakujeme.