Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Materiály k samoštúdiu z predmetu Kanonícke právo II

Katedra rímskeho a cirkevného práva oznamuje študentom, že prednášky, materiály a inštrukcie k samoštúdiu predmetu Kanonícke právo II. sú zverejnené prostredníctvom systému Moodle. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Dr. Zemana. Ďakujeme za pochopenie.