Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Materiály k samoštúdiu z predmetu Rímske právo I. DŠ

Katedra rímskeho a cirkevného práva oznamuje, že materiály k samoštúdiu predmetu Rímske právo I. sú zverejnené v systéme Moodle. V prípade otázok kontaktujte prosím Dr. Kleňovú. Ďakujeme za porozumenie.