Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Medzinárodná vedecká konferencia Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty

Dňa 12. apríla 2019 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Zborník vedeckých príspevkov z podujatia si možno stiahnuť tu