Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

NOVÝ OZNAM o konaní opravných termínov štátnych skúšok z predmetu SPRÁVNE PRÁVO a obhajob

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť, že : 

Prvý opravný termín štátnej skúšky sa bude konať v dňoch 11.6.2018 a 12.6.2018 taktiež o 8.30 hod. v posluchárni č. 15 (3. posch.)

Druhý opravný termín štátnej skúšky sa bude konať v dňoch 20.6.2018 a 21.6.2018 o 9.00 hod. v posluchárni č. 15 

 

Opravné obhajoby bakalárskych prác sa uskutočnia 21.06.2018 o 8.00 hod. v posluchárni č. 15