Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Obhajoby bc. prác v ak. roku 2020/2021

Obhajoby bakalárskych prác na Katedre teórie práva a ústavného práva sa uskutočnia dňa 8. 6. 2021 o 9.00 prostredníctvom aplikácie MS Teams. Presnejší harmonogram obhajob bude zverejnený dodatočne.