Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Obhajoby záverečných prác (Mgr. a aj Bc.)

Obhajoby diplomových prác a bakalárskych prác sa uskutočnia dňa 14. mája 2020 na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniaTrnavskej univerzity Právnickej fakulty, a to o 9.00 hod. obhajoby diplomových prác a o 11.30 hod. obhajoby bakalárskych prác.