Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam doc. Križana o zmene času konania skúšky z PP II.

doc. Križan oznamuje študentom, že skúška z predmetu Pracovné právo II. naplánovaná na dňa 12. marca 2020 sa presúva z 8.30 na nový čas o 13.30 hod..