Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam doc. Križana v súvislosti s prerušením výučby

doc. Križan oznamuje svojim študentom, že náhradné plnenie - prípadové štúdie - za semináre z predmetu Pracovné právo II. budú v systéme Moodle zverejnené v priebehu utorka 10. marca 2010. Ďalšie pokyny budú ďalej zverejnené v Moodle spolu so zadaním.