Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam doc. Lacka v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby SPOS

Doc. Lacko oznamuje, že študijné podklady k témam, ktoré majú byť odprednášané v období od 12.3. - 19.3.2020 v rámci výučby SPOS zverejní v systéme MOODLE.